Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Sonia
This piece was created for "Tools" Exhibition @ Taf (The Art Foundation) in Athens on December 2010.
Neckpiece- Oxidized Silver.

Oxidation.
That is my tool.
From the very first contact I had  with the art of jewelry .
Corruption-Time-Fear
Since everything is perishable in time, instead of trying vainly to perfect it, I use  its corruption by making fear creative.

            Travelling in India for the first time, everything is new.
Endless images succeed one another. 
The existence of woman in the Indian society, was something unexpected. The woman in every role; creative, leading, productive, familiar, hardworking, bread-winning..
The woman unfolding all her sides.
The woman in all her majesty.
With all her beauty.
Looking at you deeply.
Exchanging  things with you.
One would expect the opposite
 
This exhibition is dedicated to all the women I met.
The woman as she should be..

Αυτό το έργο φτιάχτηκε στα πλαίσια της έκθεσης στο Taf τον Δεκέμβρη του 2010. Ο τίτλος της έκθεσης ήταν Tools....Ασήμι Οξυδωμενο.

Οξείδωση.
Αυτό είναι το εργαλείο μου.
Από την αρχή της επαφής μου με το κόσμημα.
Φθορά-Χρόνος-Φόβος.
Αφού οτιδήποτε είναι φθαρτό μέσα στον χρόνο,
αντί ματαίως να προσπαθώ να το τελειοποιήσω,
αγαπώ την φθορά του και την χρησιμοποιώ κάνοντας τον φόβο δημιουργικό.


Ταξιδεύοντας για πρώτη φορά στην Ινδία, τα πάντα είναι καινούργια.
Εικόνες άπειρες διαδέχονται η μια την άλλη.
Η ύπαρξη της γυναίκας στην κοινωνία της Ινδίας ήταν κάτι το αναπάντεχο.
Η γυναίκα σε κάθε ρόλο. Δημιουργικό,ηγετικό,κατασκευαστικό,οικογενειακό,εργατικό,βιοποριστικό..
Η γυναίκα να ξεδιπλώνει όλες τις πτυχές της.
Η γυναίκα σε όλο της το μεγαλείο.
Με όλη της την ομορφιά.
Να σε κοιτάζει βαθιά και ειλικρινά.
Να ανταλλάζει μαζί σου πράγματα.
..Θα περίμενε κανείς το αντίθετο.

Η έκθεση αυτή, είναι για όλες τις γυναίκες που συνάντησα.
Την γυναίκα όπως θα έπρεπε να είναι.


1 σχόλιο: